Over

Vermeylenfonds Waarschoot werd opgericht in 1980. Het is ontstaan uit de vroegere Jeugdhuiswerking Trefpunt. De vereniging is dus (in 2017) al 37 jaar actief. Onze activiteiten richten zich op cultuur, natuur en maatschappij.

Bestuur : Guido D’hont (voorzitter), Eliane Bonamie (secretaris-penningmeester), Kristine Heyde (communicatie, webbeheer), Johan Notte (regionale werking), Marc De Coninck (fotografie, rode oogjes).

We zijn een afdeling van Vermeylenfonds nationaal.logo vmf

“Het Vermeylenfonds vzw is een vereniging voor sociaal cultureel volwassenenwerk en groepeert plaatselijke afdelingen, verspreid over Vlaanderen en Brussel. Deze afdelingen organiseren sociaal-culturele activiteiten in de breedste zin van het woord. Van poëzievoordracht tot concert, van volksspelen tot debat, van tentoonstelling tot toneelvoorstelling, van lokale uitstappen tot internationale culturele reizen,… Het fonds draagt een socialistische en vrijzinnige visie uit, maar blijft onafhankelijk. Aandachtspunten zijn: pluralisme, interculturaliteit, sociale emancipatie en actuele ethische vraagstukken.
Het Vermeylenfonds is ook vertegenwoordigd in allerlei overkoepelende organisaties zoals deMens.nu (voormalige Unie voor Vrijzinnige Verenigingen) en de Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk.”

 

Advertenties